Missio

Vineyard Uusimaassa haluamme elää uskoamme todeksi käytännössä ja rakentaa Raamattuun perustuvaa yhteisöä, jossa ihmiset ovat sitoutuneet Jeesukseen ja rakkauden ohjaamana kutsuvat toisia Hänen yhteyteensä. Missiomme rakentuu neljästä peruspilarista: Rakasta Jumalaa. Rakasta ihmisiä. Rohkaise kasvuun. Elä yhteisössä.

Rakasta Jumalaa
abba-father1

 1. Rakkaus Jumalaan syntyy vastauksena Hänen rakkauteensa (1 Joh. 4:19). Jumalan rakkauden syvyyden ymmärtämisestä syntyy luottamus Häneen.
 2. Haluamme palvoa Jumalaa ja elää Hänelle.
 3. Kuuntelemme Jumalan ääntä päivittäin.
 4. Meitä ohjaa Jumalan Sana ja tietoisuus siitä, että olemme Uuden Liiton jäseniä.
 5. Uskomme ei perustu tunteisiin: arvostamme Jumalan läsnäoloa, mutta emme etsi ainoastaan kokemuksia.

Rakasta Ihmisiä

 1. Rakkaus määritelee asenteemme ihmisiä kohtaan. Jumalalle eläminen on sama kuin muille ihmisille eläminen. (Fil. 2:1-5)
 2. helping edited ver1Arvostamme avoimuutta ja armoa ihmissuhteissa.
 3. Arvostamme rentoa ja lempeää ilmapiiriä yhteisössä.
 4. Rohkaisemme ihmisiä palvelemaan seurakunnassa ja sen ulkopuolella.
 5. Rohkaisemme Jumalan Valtakunnan todeksi elämistä arjessa: Jeesus elää meidän kauttamme.
 6. Rohkaisemme erilaisuuden sietämistä, joka ylittää pelkän suvaitsevaisuuden.

Rohkaise kasvuun

 1. Rohkaisemme ihmisiä luonteen kasvuun. Sen kautta meistä tulee rakastavampia ja Hengen hedelmät näkyvät meissä. (Gal.5:22-23;)characterTraits
 2. Rohkaisemme tietoiseen ja tavoitteelliseen prosessiin: kasvu tapahtuu vähitellen.
 3. Arvostamme totuuden puhumista rakkaudessa. (Ef.4:15;) Se on kypsyyden merkki.
 4. Virheitä ei tarvitse pelätä, kun motiivina on rakkaus.
 5. Jumalan Valtakunta on ykkösenä elämässämme. (Matt.6:33;)

Elä yhteisössä

 1. Rohkaisemme yhteisöllisyyteen yksilökeskeisen maailman keskellä.relationships are messy
 2. Yhteisömme on paikka, jossa rakennumme ja parannumme.
 3. Yhteisömme on Jeesus-keskeinen, ei johtajakeskeinen.
 4. Rohkaisemme kaikkia omien lahjojensa löytämiseen ja niiden käyttöön seurakunnassa ja sen ulkopuolella (Ef. 4:15-16; Joh. 3:17; Matt. 25:31-46;).
 5. Yhteisömme ei keskity vain ohjelman pyörittämiseen, vaan rohkaisemme suuntautumaan ulospäin.