Mihin uskomme?

Uskomme toisten kristillisten kirkkojen tavoin, että apostolinen uskontunnustus ilmaisee uskon, joka on keskeistä kaikille kristityille kaikkina aikoina.

Eri kirkkokunnat ovat määritelleet uskonsa keskeisimmän sisällön ns. tunnustuskirjoissa tai muissa kirjallisissa dokumenteissa. Kansainvälinen Vineyard-kirkkojen yhteisö (Association of Vineyard Churches, AVC) on määritellyt uskonsa keskeiset kohdat korostamalla Jumalan valtakuntaa, joka oli Jeesuksen julistuksen keskeisin sisältö.

Suomen Vineyard- Kirkko on tarkentanut joitakin kohtia seuraavasti:

  • Kaste: Uskomme, että kristityn tulee vastaanottaa kaste uskon syntymisen ja Jeesuksen opetuslapseksi tulon jälkeen (Matt. 28:19-20; Mark. 16:16; Apt. 2:38). Jeesuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus on malli Jeesuksen seuraamiselle: ihminen kuolee synnille uskon kautta (Room. 6:6, 10-14), hänet haudataan veteen upottamalla ja nostetaan ylös vedestä (Room. 6:4; Kol. 2:12). Haluamme työskennellä seurakuntien ja kristittyjen välisen yhteyden puolesta (1 Kor.1:12-17) ja siksi sallimme omantunnonvapauden kaikille, jotka painottavat lapsikastetta raamatullisena kastemallina. Myös he ovat tervetulleita seurakuntaamme.
  • Ehtoollinen: Uskomme, että ehtoollinen on tarkoitettu Jeesukseen Kristukseen uskoville (Luuk.22:19;1 Kor.10:21;11:27-32). Tämä ateria muistuttaa meitä Jeesuksen kuolemasta ja luo todellisen yhteyden Jeesuksen ja Hänen seurakuntansa välille (1 Kor. 10:16; 11:23-25). Ehtoollinen julistaa Jumalan valtakunnan tulemista (Matt.26:29). Ehtoollispöytämme on avoin kaikille kristillisten kirkkojen uskoville (1 Kor. 10:17).