Arvot

Tiivistelmä arvoista

Vineyard Uusimaan arvot voidaan tiivistää yhdeksään kohtaan:

  1. Jumalan valtakunnan julistamista sanoin ja teoin
  2. Luonnollisuus yliluonnollisissa asioissa
  3. Pyhän Hengen johdatuksessa oleminen yksityiselämässä ja seurakunnassa
  4. Jumalan armo, pelastuksen ja kristittynä kasvun perusta
  5. Ihmisenä kasvamista, jossa esikuvamme on Jeesus
  6. Palveleva johtajuus, ei ”herrana hallitseminen”
  7. Rohkaisevat ihmissuhteet
  8. Yhteys muiden seurakuntien kristittyihin, sillä emme ole ”ainoa oikea seurakunta”
  9. Yhteys nykykulttuuriin

Arvot laajemmin kuvattuna Vineyardin kulmakivet 2014